Sık Sorulan Sorular

Farklı bir sorunuz mu var?
İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.

adlema@adlema.com

Genel

Adlema Türkiye’de kurulmuş, endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik sızdırmazlık test cihazlarını Dünya standartlarında üreten, argesini yapan bir şirkettir. Basınç düşümü metodunu kullanan ileri seviye sızdırmazlık test cihazlarının yanında sızdırmazlık testleri için gerekli olan hızlı kapatıcı aparatların tasarımı ve üretimini yapmaktadır.

Farklı endüstrilerde üretilen ürünlerin pek çoğu sızdırmazlık özelliğine sahip olmalıdır. Sızdırmazlık özelliği, ürün içinden dış ortama veya dış ortamdan ürün içine akışkanların geçmesinin istenmediği tüm ürünlerde bulunur. Ürünler sızdırmazlık özelliğine sahip olarak tasarlanmış olsalar bile üretim aşamasındaki döküm, montaj, malzeme hataları gibi nedenlerle sızdırmazlık problemleriyle karşılaşılabilir. Üretimin yapısı gereği gerçekleşen hataların tespit edilebilmesi için ürünler sızdırmazlık testlerinden geçirilmelidir. Endüstri standartları ve kullanım alanına göre testler numune alınarak veya üretim hattından geçen tüm ürünlere uygulanabilir. Belirlenen parametrelere göre test edilen ürünler sağlam/kaçaklı olarak ikiye ayırılır.

Test edilecek ürün sızdırmazlık testi öncesinde sızdırmaz olarak kapatılmalıdır. Ürünü sızdırmaz olarak kapatma işlemi CZ Serisi Hızlı Kapatıcı Aparatlar yardımı ile yapılabileceği gibi özel tasarlanmış kapatıcı aparatlar yardımı ile de yapılabilir. Küçük hacimli veya ürün içine hava verilecek bir deliğin olmadığı uygulamalarda, ürünler EP-60 EP60- IP standartları Sızdırmazlık Test Aparatının içine yerleştirilir. Bu sayede ürünün dış hacmi basınçlandırılabilir. İkinci aşamada kullanılacak sızdırmazlık test metodunun belirlenmesi gerekir. Bu metodlar basınç düşümü, helyum kütle spektometresi veya helyum sniffer olabilir.

 

Eski usül sızdırmazlık test yöntemleri ürünü suya daldırıp kabarcık izleme ve transmitter ile basınç izleme metodlarından oluşur. Yeni nesil test yöntemleri ise diferansiyel basınç düşümü metodu, akış testi ve helyum testleridir.

 

Basınç düşümü metodu kullanılan sızdırmazlık testlerinde ürün sızdırmaz polarak kapatılır. Bu kapatma işlemi CZ Serisi hızlı kapatıcı aparatlarla yapılabileceği gibi özel tasarım otomasyon sistemleriyle de yapılabilir. Bu aşamadan sonra ürün hava ile basınçlandırılır. Diferansiyel ölçüm metodumuzla 0.1 Pa mertebesinde takip ettiğimiz test basıncı, ürünün kaçaklı olması durumunda düşer. Hava ile yapılan testlerin sonucunda ürünün gazlar ve sıvılar için sızdırmazlığı kontrol edilmiş olur.

Pek çok ürünün sızdırmazlık özelliğine sahip olması gerekir. Üreticiler, sızdırmazlık alanında kalite kontrol yatırımı yaptıklarında sızdırmazlık test cihazlarında ‘’0’’ kaçak tespit edilmesini bekler. Fakat ‘’0’’ kaçaklı ürün yoktur. Her ürün çok az olsa bile sızdırır. Önemli olan çalışma şartlarında yaşanacak olan bu sızıntıların ürünün işleyişini bozmaması ve güvenli olmasıdır. Tolerans aralığında sızdıran ürünleri ıskartaya ayırmak işletmelere gereksiz mali yük olarak geri döner. Mühendislik uygulamalarında da üretilen parçaları endüstri standartlarındaki toleranslara bağlı olarak ölçeriz. Talaşlı imalat ile üretilmiş parçanın ölçümünü kumpas ile yapmak yeterli olurken, mikroskop altında inceleyip kaç nanometre hatalı üretildiğini incelemek anlamlı değildir. Üretimi imkânsız standartlarda ürün beklentisi, hem üretici hem de tüketici açısından sürdürülebilir değildir.

Test basıncı ve kaçak parametrelerinin belirlenmesinin yanında malzeme ve ürün de kritik öneme sahiptir. Metal, cam, plastik vb. materyaller ve farklı uygulamalar için farklı yaklaşımlar geliştirmek gerekir. Kaçak parametreleri, endüstri standartlarının takibinin yanında teorik ve pratik deneysel yöntemler kullanılarak belirlenir.

Sızdırmazlık Testleri

Basınç düşümü metodu kullanılan sızdırmazlık testlerini etkileyen faktörler ideal gaz denkleminden gelir. -PV=nRT- Test basıncı, hacim ve sıcaklık önemli faktörlerdir.

İdeal test süresi test basıncına, test edilen ürünün hacmine ve istenen hassasiyete bağlı olarak değişmekle beraber belirlenen maksimum kaçak büyüklüğünün yakalanabileceği minimum süredir.

 

Sıcaklığın değişimi basıncı da değiştirir bu nedenle en ideal koşullarda test yapmak önemlidir. Isı iletim katsayısı çok yüksek olan ürünlerde referans ürünle test yapılarak sıcaklık değişiminden etkilenmeden sızdırmazlık testleri yapılabilir.

Ürün içinin basınçlandırılabildiği durumlarda ürün içi basınçlandırılıp sızdırmazlık testi yapılabilir. Ürün içinin basınçlandırılamadığı durumlarda ürünün dış ortamı basınçlandırılmalıdır. Bu tip uygulamalarda Adlema Ep60 sızdırmazlık test aparatı kullanılarak ürünün dışındaki kontrol ortamı basınçlandırılır. Ürünün içine hava sızıp sızmadığı kontrol edilir. Kontrol ortamının basıncı ürün içine sızarsa kontrol ortamının basıncı düşecektir. Bu sayede ürünün kaçaklı olup olmadığı kontrol edilir.

 

Basınç testinde ürün atmosfer basıncının üstündeki bir basınçtaki havayla doldurulurken, vakum testinde ürün basıncı atmosfer basıncından düşük olur. Ürünün kaçaklı olması durumunda ürün basıncı artar.

 

Ürününüze en uygun sızdırmazlık testinin seçiminde Adlema yanınızda. Sızdırmazlık alanındaki tecrübemizle test yöntemi, test parametrelerinin seçilmesi, testin yapılması gibi tüm konularda uzman ekibimizle destek oluyoruz.

 

Ürün hacmi sızdırmazlık testlerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Esnek ürünlerde ürünün esneyerek hacminin değişmesi testi etkiler. Bu nedenle ön dolum metodu kullanılarak ürünün esnemesinden kaynaklanacak problemlerin önüne geçilir.

 

Hava ile yapılan sızdırmazlık testlerinde ürün basınçlandırılır. Ürün sızdırmaz ise basınç değişimi olmayacaktır. Diferansiyel ölçüm metodula ürün basıncı 0.1 Pa mertebesinde takip edilerek ürünün sızdırmaz olup olmadığına karar verilir.

 

Vakum ile yapılan sızdırmazlık testlerin ürün basıncı atmosfer basıncından daha düşük basınçta olur. Vakum basıncı 0.1 Pa mertebesinde takip edilerek ürünün sızdırmaz olup olmadığına karar verilir.

 

Kaçak testi ya da sızdırmazlık testi, sızdırmazlık özelliğine sahip olması beklenen ürünlere yapılır. Ürün içinden dışına ya da ürün dışından içine akışkanların sızmaması gereken durumlarda yapılan bir kalite kontrol testidir. Sızdırmazlık testlerinde ürün dış yüzeyinden geçen akışkan miktarı ölçülür. Sızdırmazlık testinin yapılma nedenleri tüketici sağlığı olabileceği gibi ürünün çalışması ve verimi için kritik öneme sahip olabilen sızdırmazlık özelliğinin kontrolüdür. Pek çok endüstride çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ya da can güvenliği gibi nedenlerle kanun koyucular tarafından belirlenmiş regülasyonlar vardır.

Kurulum ve Servis

Operatörün cihazı kullanması için gerekli eğitimler cihaz menülerini ve testin nasıl yapılacağının anlatılmasını içerir. Önceden karar verilmiş test parametreleri yetki anahtarı olmadan operatör tarafından değiştirilemez böylece doğru parametrelerle test yaptığınıza emin olabilirsiniz.

 

Adlema, mevcut tüm test yöntemlerini kullanan sızdırmazlık test cihazları argesini ve üretimini yapan bir şirkettir. Sızdırmazlık konusundaki uzmanlığıyla parametrelerin belirlenmesi ve seri üretim hatlarında ürünlerin test edilmesi konularında üreticilerle beraber çalışır.

 

Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır. Ürün ve ürünün içerisindeki tüm parçaları kapsayan garanti, ürünün işçilik, montaj ya da malzeme hatalarından kaynaklanan arızalarda ücretsiz tamiri kapsar. Ürünün serviste olduğu süre boyunca benzer özellikli bir ürün kullanıcıya tahsis edilir.

 

Üretilen her cihaz kullanıcıya ulaşmadan önce test edilir. Kalibrasyon sertifikasına sahiptir. Cihazların senede 1 kere kalibrasyondan geçmesi gerekir. Kalibrasyon süresince kullanıcıya benzer özellikli bir ürün tahsis edilir. Ürünlerin kaçak miktarını ve cihazın kalibrasyonunu test etmek amacıyla üretilmiş kaçak mastarları kullanılabilir. Kaçak mastarları spesifik bir kaçak miktarı üretmek üzerine tasarlanmıştır. Sağlam ürününüzü kaçaklı numuneye dönüştürebilir.

 

Adlema BT4000 Serisi Sızdırmazlık Test cihazları dahili PLC modülü sayesinde konveyor sistemlerini yönetebilir. Adlema Sızdırmazlık Test Cihazları seri üretim hatlarınızla uyumlu çalışabilir.

 

Cihaz

Hayır. Cihazın çalışması ya da verilere erişebilmeniz için ağ bağlantısı gerekli değilidir. Cihaz internetsiz ortamda çalışabilir ve verilere usb bellek yardımıyla erişilebilir. Fakat istenirse cihazlar internete bağlanabilir, test sonuçlarına ve raporlara istenilen her yerden erişilebilir.

Elektronik regülatör, elektrik sinyaliyle çalışan oransal basınç regülatörüdür. Test basıncını el ile ayarlamanıza gerek kalmadan otomatik olarak ayarlanmasında kullanılır. Manuel Regülatör, mekanik bir sistemle basıncı test basıncına düşürmeye yarayan regülatördür. Basınç ayarı manuel olarak yapılmalıdır.

 

Sızdırmazlık testi etkileyen çeşitli faktörler vardır. Hacim ve sıcaklık dikkat edilmesi gereken faktörlerdir. Özellikle büyük hacimli veya sıcaklık değişimine(ısı değiştiricisi) açık ürünlerin test edilmesi sırasında testi etkileyen faktörlerin önüne geçebilmek adına refarans ürün uygulaması yapılır. Adlema BT4000 serisi cihazlarda bulunan refarans çıkışına da test edilen ürünlerden bağlandığında test kalitesini etkileyen faktörler ekarte edilir.

 

Cihazdan usb bellek veya internet bağlantısı ile aldığınız verileri istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

 

Test sonuçlarınızı cihazdan usb bellek ile veya ağ bağlantısı ile alınıp istenilen formatta takip edilebilir.

 
 
 

Sorunuzun cevabını bulamadınız mı?

Hemen bizimle iletişime geçin!