Döküm Parçalarında Sızdırmazlık Testleri

Döküm parçalar, endüstriyel dünyada geniş bir kullanım alanına sahiptir ve bu parçaların kalite kontrolü hayati önem taşır. Alüminyum döküm alaşımlarının üretim aşamalarında kalite kontrolü, döküm metodundan ürün şekillendirme aşamasına kadar her aşamada önemlidir. Özellikle sızdırmazlık testleri, alüminyum döküm parçaların kullanılacağı çeşitli alanlarda güvenlik ve performansın anahtarını oluşturur. Görerek muayene, basınç düşüm testi, penetrant sıvı ile muayene, ultrasonik muayene, radyografik muayene ve metalografik inceleme gibi çeşitli yöntemler, döküm parçalarının kalitesini değerlendirmede kullanılan metotlardır.

 

Döküm Parçalarında Kalite Kontrol

Alüminyum döküm parçaların üretimi, kaliteli ve güvenilir ürünler elde etmek için dikkatle yönetilen bir süreçtir. Bu süreçte, döküm metodundan alaşım seçimine, kalıplanma işleminden son ürünün incelenmesine kadar her aşama, ürünün sızdırmazlığı ve kalitesi üzerinde etkilidir.

Dökümde kalite kontrolü, üç aşamada gerçekleştirilebilir: ilk, orta ve son aşama. İlk aşamada döküm test çubukları ergimiş alaşımla birlikte incelenirken, orta aşamada kalıptan alınan döküm şekillendirilir ve incelenir. Son aşama ise döküm parçalarının kalitesini belirlemek için basınç testi ve penetrant sıvı ile muayene gibi yöntemlerin uygulandığı aşamadır.

Özellikle alüminyum döküm parçalarında sıkça uygulanan sızdırmazlık testleri arasında basınç düşüm yöntemi, penetrant sıvı ile muayene ve radyografik muayene bulunmaktadır. Penetrant sıvı ile muayene, yüzeye yakın ve açık hataların belirlenmesinde etkilidir. Özellikle sıcak çatlaklara ve kırılmaya hassas alaşımlardan üretilmiş küçük boyutlu dökümlerin incelenmesinde kullanılır. Radyografik muayene ise alaşımlardaki inklüzyonlar, çatlaklar, poroziteler ve soğuma boşluklarının belirlenmesinde önemlidir. Fluoroskopi tekniği, küçük dökümlerde porozite ve çatlak gibi hataların tespitinde kullanılabilir.

Döküm Parçaların Sızdırmazlık Testlerinde Basınç Düşüm Yöntemi

Basınç düşümü testinde, bir ürüne basınç uygulanarak olası kaçakların belirlenmesi amaçlanır. Özellikle alüminyum döküm parçalarının sızdırmazlık testlerinde kullanılan bir yöntemdir. Bu testte, belirli bir basınç seviyesi uygulanır ve parçanın üzerindeki basınç sabit tutulurken, sistemdeki basınç düşümü gözlemlenir.

Alüminyum Döküm Parçalarında Basınç Düşümü Testi Nasıl Uygulanır?

 

Dolum, stabilizasyon ve sızdırmazlık testi aşamalarını gösteren grafik

 

  1. Hazırlık Aşaması: Test öncesinde, döküm parçasının sızdırmazlık testi için uygun ortam koşulları sağlanır.
  2. Basınç Uygulaması: Hazırlanan sisteme belirli bir basınç seviyesi uygulanır. Bu test parametreleri (test basıncı, test süresi, stabilizasyon süresi vb.), parçanın normal çalışma koşullarını simüle edecek şekilde belirlenir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için “Test parametrelerinin belirlenmesi” yazımızı okuyabilir ya da form doldurup bir mühendisimize danışabilirsiniz.
  3. Basınç Sabit Tutma ve Gözlem: Belirlenen basınç seviyesi sağlandıktan sonra, basınç sabit tutulur ve parça üzerindeki basınç düşümü gözlemlenir.
  4. Değerlendirme ve Sonuçlandırma: Basınç düşümü, başlangıçtaki basınç seviyesi ile test süresi sonunda ölçülen basınç arasındaki farkın hesaplanmasıyla belirlenir. Eğer belirli bir limitin üzerinde (tolerans değeri) bir basınç düşümü meydana gelirse, bu üründe kaçak olduğu anlamına gelir.

Sızdırmazlık Testlerinde Basınç Düşümünün Rolü

Alüminyum döküm parçalarının kullanım alanlarında, özellikle hidrolik veya pnömatik sistemlerde sızdırmazlık kritik önem taşır. Döküm parçalarının üretim aşamasında 100% sızdırmazlık testlerinden geçiyor olması, olası kaçakları önceden tespit ederek büyük maliyetlerin önüne geçmeye yardımcı olur.

Parametrelerin Belirlenmesinden Sızdırmazlık Test Sisteminin Kurulmasına Kadar: Eksiksiz Bir Adlema Çözümü

Döküm parçalarında sıkça görülen gaz boşlukları, çukurluklar, çizgiler ve çarpılmalar gibi döküm hatalarını Adlema BT4000 Serisi İleri Seviye Sızdırmazlık Test Cihazları ile hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

  • Hassas Tespit: BT4000 serisi sızdırmazlık test cihazları ile küçük sızıntıları dahi tespit edebilir, böylece ürünlerinizin güvenilirliğini artırırsınız.
  • Hızlı ve Etkili: Saniyeler içinde uygulanabilir ve sonuçlar hemen değerlendirilebilir.
  • Kontrollü Test Ortamı: Kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen bu test, parçaların belirlenen standartlara uygunluğunu doğrulamada önemli bir araçtır.

Alüminyum döküm parçaların sızdırmazlık testleri, ürünlerin güvenilirliğini, performansını ve dayanıklılığını sağlamada kritik bir yere sahiptir. Bu testler, döküm hatalarının tespit edilmesi, kalite standartlarının karşılanması ve nihai ürünlerin güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Döküm parçalarınızın sızdırmazlık testleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için bir mühendisimize danışın.