Elektrikli Araçlar ve Sızdırmazlık

Elektrikli Araçlar ve Sızdırmazlık

 

Elektrikli araçlar teknoloji çağının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  Sürdürülebilir bir gelecek yaratma ihtiyacına karşılık petrol tüketmeyen, yakıt tasarrufu sağlayan, yüksek verimle ve sessiz çalışan motorlar tasarlanmıştır. Bu motorla ve bataryayla çalışan elektrikli araçlar her geçen gün daha çok tercih edilmektedir.

 

 

Önümüzdeki 15 yıl içinde hakim teknolojinin e-mobilite olacağı düşünülürken bu otomobillerin üretim metotları oldukça farklılık göstermektedir. İçten  yanmalı motorlarda motor blokları, yakıt hücresi, yakıt hortumları gibi çok daha fazla parçanın sızdırmazlık testi yapılırken e-mobilitede bu sayı düşer. Farç parçaları gibi iki teknolojide de ortak olan parçaların yanısıra e-mobilitede batarya, elektrik motoru ve H2 tankı test sızdırmazlık testi yapılması gereken önemli parçalardandır.

 

Elektrikli Araçlarda Bataryaların Sızdırmazlığı

 

 

Elektrikli araçlardaki bataryalar IP67 standartlarında test edilmelidir. Zorlu ortamlarda kullanılan bataryaların sızdırmazlık testleri ise IP69 gibi daha yüksek standartlarda yapılabilir. Bataryaların sızdırmazlık testlerinde dünya çapında standartlaşmış parametreler ve yöntemler henüz oluşmadığından uygulanan yöntemler  üreticiden üreticiye farklılık gösterir. Bataryaların sızdırmazlık testlerini etkileyip üretim hatlarını tehlikeye sokan 2 farklı sorundan bahsedilebilir. İlki otobüs gibi daha büyük araçlarda kullanılan bataryaların çok büyük hacimli olması nedeniyle küçük kaçakları yakalamanın zorlaşması, diğeri ise esnek parçaların şişerek test sonucunu etkilemesidir. Bataryaların sızdırmazlık testleri Diferansiyel Basınç Düşümü Metodu kullanılarak yapılabilir. Amaç hassas, hızlı, raporlanabilir ve tekrarlanabilir sızdırmazlık testleridir. Bataryaların testleri BT4000 serisi sızdırmazlık test cihazlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Elektrikli Araçlar ve Hidrojen Tankı

 

 

Yakıt hücresine sahip araçlar tip 4 hidrojen tankları kullanırlar. Bu tanklar karbonfiberden yapılmış kompozit malzemelerdir. 350-700 Bar Hidrojen depolayan tankların sızdırmazlıkları yüksek basınçta yanıcı bir gaz olduğu göz önüne alınırsa önemlidir. 10-2 mBar l/s maks kaçak limitine sahip olması istenir. Hidrojen tanklarının sızdırmazlık testleri endüstride 3 farklı yöntemle yapılı: Helyum Vakum Chamber, Helyum Sniffer ve Basınç Düşümü. Helyum yöntemi daha yüksek hassasiyete sahip olup daha kısa sürelerde sızdırmazlık testi yapılmasına imkan sağlar. Fakat basınç düşümü yöntemi daha uzun test süresine ihtiyaç duysa da üreticilere maliyet avantajı sunar.

 

Elektrik Motoru

 

 

Elektrik motorları da su, buhar ve tozdan olumsuz etkilenir. Bu nedenle IP67 standartlarında yapılan sızdırmazlık testleri minimum gereksinimlerdir.İçerisine hava verilemeyen durumlarda dışarıdan test yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemin bir diğer avantajı da test hacmini küçültmesidir. Ürün içerisinin basınçlandırılabildiği durumlarda ise diferansiyel basınç düşümü metodu kullanılarak sızdırmazlık testleri yapılabilir.

 

Elektrikli Araçlar ve Yakıt Hücresi

 

Yakıt hücreleri 2 uç plaka arasında bulunan ve membranlar tarafından birbirinden ayrılmış bipolar plakalardan oluşur. Bipolar plakalar 2 boşluklu yapı ve bir çevrimden oluşur. Boşluklu yapıda hidrojen ve hava gibi proses gazları bulunurken çevrimde soğutma sıvısı bulunur. Bu iki yapının sızdırmazlık testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. Soğutma sıvısının sızdırmazlık testi, hidrojenin dış ortama geçişini kontrol eden sızdırmazlık testi ve hidrojenin soğutma çevrimini kontrol eden sızdırmazlık testi olmak üzere 3 aşamalıdır. Yakıt hücrelerinin sızdırmazlık testlerinde daha yüksek hassasiyet için helyum vakum chamber yöntemi tercih edilir.

Elektrikli araçlarda sızdırmazlık testlerinin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.