Basınç Düşüm Yöntemiyle Sızdırmazlık Testi

Basınç Düşüm Yöntemi ile Sızdırmazlık Testi

Basınç düşüm yöntemiyle sızdırmazlık testi üretim hattından çıkan ürünlerin sızdırmazlığını kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemlerden biridir. Bu yöntemde basınç 0.1 Pa mertebesinde takip edilerek sızdırmazlık özelliği yüksek hassasiyetle test edilir fakat kaçağın yeri konusunda bir bilgi vermez. Kısaca, ürüne basınçlı hava verilir ve sonrasında üründeki basınç düşümü ölçülür. Ölçüm sonucunda da sızdırmazlığı hakkında bir yargıya varılır. Firmaları operatör bağımlılığından kurtarır ve operatör kaynaklı hataların önüne geçer. Yöntem daha detaylı olarak şu basamaklara sahiptir:

Basınç düşüm yöntemiyle sızdırmazlık testi, üretim hattından çıkan ürünlerin sızdırmazlığını kontrol etmek için geliştirilmiş bir yöntemdir.
Basınç düşüm yöntemiyle sızdırmazlık testi, üretim hattından çıkan ürünlerin sızdırmazlığını kontrol etmek için geliştirilmiş bir yöntemdir.
  1. Test edilecek ürünün kuru hava ya da nitrojen(azot) ile basınçlandırılması
  2. İçi gaz ile dolu ürünün basınç kaynağından ayrılması
  3.  “Stabilizasyon aşaması” olarak adlandırılan aşamada basınç dolumu sebebiyle gerçekleşen basınç farklarının testi etkilememesi için beklenilmesi.
  4. Stabilizasyon aşamasından sonra, test süresinin başlatılması
  5. Test parametrelerine göre ürünün sızdırmaz olup olmadığına cihazın otomatik olarak karar vermesi
  6. Ürünün “hatalı” ya da “uygun” olarak ayrılması

Bahsedilen stabilizasyon aşaması, ürünün tipine bağlı olarak, içinin hava ile doldurulmasından dolayı oluşan genleşme etkisinin kaybolma süresidir. Gaz ile basınçlandırılıp şişen ürün, gaz teması kesildikten sonra bir miktar genleşecek ve bu halini koruyacaktır. Bundan dolayı bir basınç düşümü meydana gelir. Testin bu durumdan etkilenmemesi için test süresi bu aşamadan sonra başlatılır.

İdeal Gaz Yasasının Sızdırmazlık Testine Etkisi

Ürünlerin sızdırmazlığını basınç düşümü metodu kullanarak test ederken basınçtaki değişimin nedenleri incelenmelidir. Basınç değişimi sıcaklık ya da gazın mol sayısıyla doğru orantılı olarak değişir. Bunun değişimini açıklayan yasa ideal gaz yasasıdır.

Basınç düşüm yöntemiyle sızdırmazlık testi gaz yasası
Basınç düşüm yöntemiyle sızdırmazlık testi gaz yasası

Nkayıp= Üründen dışarı çıkan gaz moleküllerinin mol sayısı

Patm =Atmosfer basıncı

Vkaçak(t)= Üründen atmosfere 1 saniyede çıkan gaz hacmi

Basınç düşüm yöntemiyle sızdırmazlık testi gaz yasası

Ürün içinden atmosfere 1 saniyede çıkan gazın mol sayısı

Nkalan=Ürün içerisinde kalan gazın mol sayısı

Nkalan= N-Nkayıp

Pkalan=Ürün içerisinde kalan gazın basıncı

Pkalan.V=Nkalan.RT

Pkalan=Nkalan.RT/V

Nkalan ifadesini denklemde yerine yazarsak:

Pkalan=P-(Patm.Vkaçak(t))/V

Zamana bağlı olarak ifade edilmiş basınç düşümü ifadesi

Zamana bağlı olarak ifade edilmiş basınç düşümü ifadesinden Vkaçak çekilirse ;

Basınç düşümünden sccm ifadesini hesaplamak istersek; 

65 Pa/s ve 80cc hacme sahip bir uygulamada aşağıdaki gibi hesaplanır.

Diğer sızdırmazlık testi metotlarının neler olduğunu öğrenmek için sızdırmazlık test yöntemleri yazımızı okuyabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi ve destek için bizimle iletişime geçin.