Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Sızdırmazlık

 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları son yıllarda hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde sürdürülebilirlik, insanla doğa arasındaki dengenin korunumu olarak özetlenebilir. Özellikle sanayi devriminden sonra değişen şartlar doğal kaynakların tüketilme hızını arttırmış ve doğadaki diğer canlıların yaşam alanları daralmış, yok olmuştur.

 

Küresel iklim kriziyle bilinçlenmeye başlayan toplum, hızla gelişen teknolojinin yönlendirilmesi ve insan ihtiyaçlarını ve isteklerinin karşılanma potansiyelinin gelecekte de korunduğu dengeli bir ortam yaratılması için adımlar atmaya başlamıştır.

 

Sürdürülebilirlik belirli bir yer veya zamanda ulaşılabilecek bir hedef değildir. Sürdürülebilirlik, ısrarlı ve dinamik bir yaklaşımla uygulanması gereken ve devamlılık gerektiren bir süreçtir.

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürdürülebilir bir gelecek için 25 Eylül 2015 tarihinde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve 169 alt hedefi ortaya koydu.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) herkes için daha iyi bir geleceğe kapı aralayan, bütün insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını ve dünyamızı korumayı amaçlayan bir eylem çağrısıdır.

 

Buradan da inceleyebileceğiniz 17 maddeden oluşan liste; temiz su ve sanitasyon, sanayi yenilikçilik ve altyapı, sorumlu üretim ve tüketim gibi verimli üretimin arttırılmasına teşvik eden maddelerden, yoksulluğa ve açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim gibi toplumun refahını arttırmaya yönelik maddelere kadar önemli olan bütün sorunlara eğiliyor.

 

Ayrıca üzerinde yaşadığımız gezegeni ve diğer canlıları korumaya çalışan iklim eylemi, sudaki ve karasal yaşam gibi maddelerle; bugüne kadar insanlığın doğada yol açtığı hasarın azaltılması ve doğa ile insanlık arasındaki dengenin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Her insanın kendisinin ve sonraki neslin geleceğini korumak için sürdürülebilirlik konusunda bilinçli olması ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını uygulamaya çalışması gerekmektedir. Özellikle üretim tesisleri ve fabrikalar bu amaçlara uygun şekilde üretim yapmalıdır.

 

Sürdürülebilirlik ve Sızdırmazlık

Üretilen birçok ürünün üretim aşamasında sızdırmazlık testlerinden geçmeleri gerekmektedir. Bazı parçalarda malzemeden kaynaklı, bazılarında ise üretim süreci kaynaklı hatalar olabilir. Bu hatalar da üründe kaçak oluşmasına sebep olur. Kaçakların nedenleri hakkında daha fazla bilgi için “Sızdırmazlık Testlerinde 0 Kaçak Mümkün Mü?” yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Kaçaklı bir ürünün nihai tüketiciye ulaşması hem doğa için hem de insan hayatı için tehlike oluşturabilir. Hepimizin evinde bulunan buzdolaplarındaki ısı değiştiricilerinin sızdırması soğutucu akışkanların sistem dışına kaçması anlamına gelir. Bu durumda sistem dışına çıkan kimyasallar insan sağlığına ve çevreye zarar verir.

 

Aynı şekilde tuvaletlerdeki sifon boşaltma valfleri de üretimi sırasında sızdırmazlık testlerinden geçmelidir. Günde 80 litreye kadar sızdırabilen sifonlar bir yılda 300.000 litreden fazla suyun israf edilmesine neden olur. Tek bir sifonun yarattığı bu etki bile değerli su kaynaklarımız için bir tehdittir.

 

Geleceğimizi ve gezegenimizi düşünüyorsak hem üretim sürecimizi hem de ürünlerimizi sürdürülebilir hale getirmeliyiz.

 

Sürdürülebilirlik ve Adlema

Ürettiğimiz BT4000 serisi İleri Seviye Sızdırmazlık test cihazlarının yerine geçtiği geleneksel sızdırmazlık test metodu su içerisinde kabarcık testi yöntemidir. Ortalama bir fabrikada bu sızdırmazlık testlerinin gerçekleşmesi için günlük yaklaşık 500 litre su kullanılmaktadır. İsraf edilen bu su miktarı ve operatöre bağlı verimsiz yapısı yüzünden sürdürülebilir olmayan bu yöntem yerine BT4000 serisi sızdırmazlık test cihazlarının kullanılması verimi arttırırken üretim maliyetlerini de düşürmektedir.

 

Ayrıca artan verimlilik ve teknolojik alt yapı sayesinde BT4000 serisi cihazlar kullanılarak üretim hattındaki ürünler hem montaj aşaması öncesinde ara mamul olarak, hem de montaj aşaması sonrasında son ürün olarak sızdırmazlık açısından test ediliyor. Bu sayede hatalı ürünler henüz montaj aşamasına gelmeden tespit edilebildiğinden hem atık ürün sayısı ve hatalı ürüne yapılan diğer işlemler azalıyor, hem de verimlik artıyor. İleri Seviye Sızdırmazlık Test Cihazlarını incelemek için buraya göz atabilirsiniz.

 

BT4000 serisi sızdırmazlık test cihazlarının sunduğu objektif sonuç ve raporlama avantajları sayesinde üretimin katma değeri artıyor, aynı zamanda su ve zaman israfının önüne geçilmiş oluyor. Sanayiye katma değer sağlama vizyonuyla yola çıkan Adlema, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor.

#

Comments are closed