Büyük Hacimli Parçaların Sızdırmazlık Testleri

Büyük Hacimli Parçaların Sızdırmazlık Testleri

 

Önemli kalite kontrol yöntemlerinden olan sızdırmazlık testleri sensör, elektronik parçalar, medikal ürünler gibi küçük hacimli ürünlere uygulandığı gibi büyük hacimli parçalara da uygulanmalıdır. 20Litreden 1000 Litreye kadar ürünlerin sızdırmazlık testleri küçük hacimlilere kıyasla çeşitli zorluklar taşır. Bu zorlukların önüne geçebilmek, güvenilir ve tekrarlanabilir sızdırmazlık testi gerçekleştirebilmek için değişkenlerin iyi tanımlanması ve kontrol edilebilmesi gerekmektedir. Sızdırmazlık testlerini etkileyen faktörleri önceki haftalarda paylaştığımız yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 

Fiziksel kanunlar değiştirilemez ama sonucu etkileyen parametrelerden hangilerinin ise sadece gözlemlenebileceğine karar verebiliriz.

 

 

Hacim parametresi, sadece gözlemleyebileceğimiz parametreler arasındadır. Hacim büyüdükçe ürünün basınçlandırılması için gerekli hava miktarı da artar artan hava miktarı basınç ve sıcaklıkta daha büyük değişimlere neden olarak testin güvenirlilik ve tekrar edilebilirliğini azaltır. Aynı şekilde esnek parçalarda dolum ve test süresinde yaşanan basınç değişimi önemli bir zorluk teşkil eder.

 

Doğru sızdırmazlık testi metodunun seçilmesi

 

 

Belirtilen parametrelere uygun bir test metodunun seçilmesi gerekmektedir. Basınç düşümü metodu ile yapılan sızdırmazlık testlerinde ürün önceden kararlaştırılmış bir değerde basınçlandırılır. BT4000 sızdırmazlık test cihazı ile takip edilen basınç, ürünün kaçaklı olması durumunda düşmeye başlayacaktır. Kaçak hızı ve toplam kaçak miktarı test süresince yaşanan basınç düşümü ve süre kullanılarak hesaplanır.

 

Basınç düşümü metodu, elastik olmayan ve görece yüksek hacimli ürünlerin sızdırmazlık testlerinde  çok yüksek hassasiyete sahiptir. Basınç düşümü testinin bir diğer avantajı ise EP-60 test aparatı ile ürünün etrafında bir kontrol hacmi oluşturulabilir. Bu sayede büyük hacimli ürün yerine çevresindeki kontrol hacmi test edilebilir.

 

Basınç düşümü metodunda olduğu gibi, ürün akış metodunda da basınçlandırılır. Fakat basınç metodunun aksine ürün sürekli basınç kaynağına bağlı olduğundan ürün basıncı sabittir. Ürün basıncı ile sürekli basınç kaynağının basıncı sabitlendikten sonra kaynak ile ürün arasındaki akış miktarı ürünün kaçak hızına eşittir. Bu metotta kaçak hızı farklı ölçümler kullanılarak hesaplanmaz, direkt ölçülür.  Bu nedenle farklı hacimlerin sızdırmazlık testlerinde reçete değişimi olmadan kullanıma uygundur. Benzer şekilde ürün basıncının sabit kalıyor olması esnek parçaların sızdırmazlık testi yapılırken ortaya çıkan sorunların önüne geçer.

 

Uygun Sızdırmazlık Testi Metodu

 

 

Uygun sızdırmazlık testi metodu, uygulamaya göre değişmektedir. Farklı hacimlerin ya da esnek parçaların testlerinde öne çıkan metot kesinlikle akış metodudur.

 

Kontrol hacmi uygulamasıyla test edilebilecek ya da parça içindeki basıncın sabit tutulamadığı uygulamalarda ise basınç düşümü metodu tercih edilebilir.